מבקרי אתרנו היקרים

זהו אתר פירסומי כביכול
התוצר מוצג בהקטנה
בכוונה לשמור על מסתורין
גמור ומוחלט עם הקהל
הוירטואלי
במודע יש לנו
העדפה לקהל מוחשי יותר
כזה שמבקר את רחובות העיר
ומכיר פינות 'חינם' בחנויות
הנכונות

זו הזדמנות טובה לכתוב
תודה
לכל מי שמשתייך
להגדרה זו


העורכים